Meni
Košarica

Program razvoja podeželja

Naziv aktivnosti: NABAVA TEHNOLOŠKE OPREME ZA OPTIMIZIRANJE MLETJA, MEŠANJA IN PAKIRANJA KRMIL, iz naslova za 7. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021.

Povzetek operacije:

Investicija predstavlja nabavo nove tehnološke opreme v mešalnici, v procesu prevzema vse od vhodnega tehtanja surovin, vsipnega jaška,  silosov za skladiščenje beljakovinskih komponent, mletja in dodajanja melase in drugih viskoznih tekočin. S pakirno linijo se končnemu produktu dvigne dodano vrednost zapakiranega krmila ali surovine.

Vse našteto bo pozitivno vplivalo na kvaliteto krmnih mešanic zaradi pravilnega in nadzorovanega skladiščenja beljakovinskih komponent v silosih in dodajanjem novih stranskih proizvodov, ki nastajajo v prehrambni industriji.

Cilji operacije:

 • nabava nove tehnološke linije za mletje oz. predelavo žit;
 • nabava skladiščne opreme za skladiščenje beljakovinskih komponent;
 • nabava nove tehnološke linije za pakiranje končnega produkta in priprave produkta za trg;
 • povišanje kvalitete surovine v predelavi, kar vpliva  na sam predelovalni proces in tako tudi na višjo kvaliteto končnega produkta;
 • zmanjšanje izmeta oz. kala surovine v procesu mletja oz. predelave žit v krmne mešanice;
 • ponovna uporaba  stranskih produktov, ki nastajajo v živilski industriji za proizvodnjo krmil;
 • novi proizvodi in sicer krmne mešanice za krave molznice, obstoječa krmila za govedo pa se bodo z dodajanjem melase izboljšala;
 • novi kupci – predvsem specializirane kmetije, ki povprašujejo po krmnih mešanicah, predvsem tisti potencialni kupci, ki imajo drugačne potrebe pri svojih živalih kot jih ponujajo standardne krmne mešanice.

Rezultati operacije:

 • nova tehnološka oprema,
 • večja kvaliteta končnega produkta,
 • optimizacija poslovanja in s tem ekonomska krepitev podjetja.

Povezava:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/sl/