Meni
Košarica

Program razvoja podeželja

Naziv aktivnosti: NABAVA TEHNOLOŠKE OPREME – LINIJE ZA ČIŠČENJE VHODNE SUROVINE - ŽITA, iz naslova 5. Javnega razpisa za podukrep 4.2. - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019.

 

Povzetek operacije:

Investicija je predstavlja nabavo nove tehnološke opreme v mešalnici, ki je zamenjala obstoječo tehnološko opremo v procesu priprave žit na začasno skladiščenje in potem na nadaljnjo predelavo.

 

Cilji operacije:

  • nabava nove tehnološke linije za čiščenje žit;
  • povišanje nivoja kvalitete vhodnega produkta, kar vpliva sam predelovalni proces in tako tudi na višjo kvaliteto končnega produkta;
  • pridobivanje novih kupcev.

 

Rezultati operacije:

  • nova tehnološka oprema,
  • večja kvaliteta vhodnega produkta ter s tem tudi večja kvaliteta končnega produkta,
  • optimizacija poslovanja in s tem ekonomska krepitev podjetja.

 

Povezava:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Spletna stran Program razvoja podeželja:
https://www.program-podezelja.si/sl/