Meni
Košarica

Od polja do olja

Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

Splošne informacije o operaciji: Akronim: OPO  (Od polja do olja)

Vodilni partner –prijavitelj: Jeruzalem SAT–OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE OB DRAVI, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN STORITVE, D.O.O.,-

 

Ostali partnerji:

 2.  Franc Štuhec , Spodnji Ključarovci 18,2274 Velika Nedelja

 3.  Mlinarič Marjan   Slovenska c. 51,  2277 Središče ob Dravi

 4.  Horvat Ivan, Obrež 37 , 2277 Središče ob Dravi

 5.  Trstenjak Slavko, Frankovci 20 ,  2270 Ormož

 6.  Kočevar Marko, Obrež 93 2277,  Središče ob Dravi

 7.  Žinko Dušan, Pušenci 24,  2270 Ormož

 8.  Klajnčar Božidar , Vodranci 9 , 2276 Kog

 9.  Kuharič Marija, Lešnica 31, 2270 Ormož

10. Borko Aleš, Modrinjakova ul. 8, 2277 Središče ob Dravi

11. Florjanič Ana, Obrež 16 2277 Središče ob Dravi

12. Bauman Dušan, Bercetova ul. 13, 2277 Središče ob Dravi

13. Žerjav Danilo, Grabe 42 ,  2277 Središče ob Dravi

14. Žerjav Davorin, Šalovci 8a , 2277 Središče ob Dravi

15. Puklavec Franc, Frankovci 36, 2270 Ormož

16. Rakuša Stanka, Obrež 30, 2277 Središče ob Dravi

Vrednost operacije: 45.233,09€

Vrednost sofinanciranja: 100%

Trajanje operacije: začetek 31.7.2018, konec 31.7.2021

Odločba iz dne: 31. 7. 2018

Povzetek operacije: Projekt za program razvoja podeželja v 1. javnem razpisu za pod ukrep 16.4: Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih verig  in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov temelji na skupnem partnerstvu ter sodelovanju med pridelovalci – kmeti in odkupovalci ter predelovalci teh pridelkov. 

Cilj operacije je skupni nastop vseh udeleženih  v povezanem partnerstvu, ki  bo omogočal in pripomogel k vzpostavitvi kratkih dobavnih verig in prodaji kakovostnih proizvodov na lokalnem tržišču. S tem želimo vzpodbuditi sodelovanje in ekonomsko korist vseh udeležencev v prehrambeni verigi.  S tem  je povezana tudi stabilnost proizvodnje in ugodene ekonomske razmere na kmetijskem področju,   ohranjanja se rodnost tal in povečuje proizvodni potencial kmetijskih zemljišč. S projektom želimo okrepiti sodelovanje med pridelovalci oljnih buč  in predelovalcem  le teh in s tem okrepiti  prodajo in  promocijo izdelkov iz bučnih semen. Le ta so vsestransko uporabna tako v prehrani ljudi kot tudi v zdravstvene namene. Dobra in zdrava hrana pa sta neločljivo povezana tudi z zdravjem prebivalstva S projektom želimo pridobiti nova znanja  in jih čim učinkoviteje prenesti tako v pridelavo kot tudi v predelavo. Nova znanja želimo prenesti sedanjim pridelovalcem kakor tudi bodočim.

 

Aktivnosti, ki se bodo v okviru projekta izvajale:

  • razvoj novih produktov
  • izvedba 3 delavnic, oblikovanje smernic o tržno uspešnih produktih,
  • razvoj tehnologij ali uporabe tehnologij, ki bodo  omogočale tudi učinkovito prilaganje na podnebne spremembe, spodbujanje kmetijske prakse, ki znižuje tudi izpuščanje toplogrednih plinov, zmanjševanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev
  • izdelava novega koncepta trženja in promocije za manjše prodajalne, gostinstvo in    tržnice (izvedba  delavnic in izdelan nov koncept trženja in promocije),
  • zagotavljanje konstantnega dotoka surovin za proizvodnjo (izvedba delavnic in ogled dobrih praks ),
  • obveščanje javnosti in promocija projekta (objave v lokalnih in drugih  medijih, promocijska zloženka, udeležba na sejmu, konferenca za novinarje),
  • vodenje in koordinacija projektnih aktivnosti.

 

Pričakovani rezultati operacije: vzpostaviti in obdržati  dobro partnerstvo med udeleženci, ki bodo s projektom nadaljevali tudi po preteku 3 let

- od pridelovalcev- partnerjev odkup  vsega bučnega semena ( ekonomska stalnost )  za nadaljnjo predelavo

- z zagotovljenim odkupom omogočiti boljšo ekonomsko neodvisnost  in s tem ohranitev pestre strukture kmetijskih gospodarstev, ohranitev obdelanih kmetijskih zemljišč. 10 partnerjev  -pridelovalcev obdeluje kmetijska zemljišča tudi na območju NATURE 2000

- povečati prodajo v javnih zavodih oz. javnih prehrambenih obratih   - najmanj 5

- povečanje prodaje preko različnih prodajnih poti ( lastna prodajalna, preko spletne strani, na sejmih, tržnica )

- blaženje podnebnih sprememb – število članov v 30 km zračni oddaljenosti    oz.  50 km in s - enotno pakiranje izdelkov z označbo » središko bučno olje »

- zaposlitev za polovični delovni čas 1 osebe

- promoviranje izdelka na javnih dogodkih - predstavitev projekta v lokalnih in drugih časopisih

 

Predstavitev rezultatov o zaključku projekta Od polja do olja -> tukaj.

 

Povezave:

https://skp.si/

https://ec.europa.eu/info/index_sl