Meni
Košarica

Program razvoja podeželja

Naziv aktivnosti: NABAVA TEHNOLOŠKE OPREME ZA OPTIMIZIRANJE PREDELOVALNEGA PROCESA IN ENERGETSKO UČINKOVITOST PROIZVODNJE, iz naslova 10-ega JAVNEGA RAZPISA ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022.

 

Povzetek operacije:

Investicija predstavlja nabavo nove tehnološke opreme za proces mešalnice in skladiščenja surovin. V sklopu investicije se nabavlja tehnološka oprema za temperaturno kontrolo surovin in sistem optimizacije krmiljenja tehnološkega procesa v mešalnici in silosih za žita ter sončna elektrarna, z namenom pridobivanja električne energije za lastno uporabo, v proizvodnem procesu. Celotna vlaganja bistveno prispevajo k doseganju stroškovne optimizacije z nižanjem stroška električne energije. Obenem pa neposredno ali pa posredno pozitivno vpliva na kvaliteto krmnih mešanic zaradi pravilnega in nadzorovanega skladiščenja žita ter na optimizacijo procesa mletja.

Posledica navedenih učinkov bodo seveda boljši ekonomski rezultati poslovanja družbe kot celote in utrjevanje vloge kvalitetnega ponudnika na slovenskem živilskem trgu.

Osnovni cilj vlaganj je dvigniti nivo kvalitete produkta in na trg plasirati produkte z višjo dodano vrednostjo.

Investicija se pričela izvajati konec leta 2023 in se zaključi do junija 2025.

 

Cilji operacije:

 • nabava nove tehnološke opreme za optimizacijo in avtomatizacijo predelovalnega procesa v mešalnici in procesa skladiščenja;
 • nabava tehnološke opreme za kontrolo žit v procesu skladiščenja;
 • nabava in inštalacija sončne elektrarne, ki bo prispevala k samooskrbi in k zmanjšanju stroškov energije;
 • povišanje kvalitete surovine v predelavi, kar vpliva na sam predelovalni proces in tudi na višjo kvaliteto končnega produkta;
 • zmanjšanje izmeta oz. kala surovine v procesu skladiščenja in posledično temu tudi v procesu mletja oz. predelave žit v krmne mešanice;
 • z investicijo v optimizacijo predelovalnega procesa in sušenja žita se zmanjša poraba električne energije v procesu mletja in skladiščenju,
 • novi proizvodi in sicer krmne mešanice za krave molznice.

 

Rezultati operacije:

 • nova tehnološka oprema, katera dvigne nivo avtomatizacije tehnološkega procesa in bistveno dvigne nivo kontrolnega procesa surovine v tehnološkem procesu in končnega procesa,
 • sončna elektrarna, katera prispeva k samooskrbi in k zmanjšanju stroškov energije,
 • večja kvaliteta končnega produkta,
 • stroškovna optimizacija predelovalnega procesa,
 • ekonomska krepitev podjetja.

 

Povezava:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP:

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_sl

Spletna stran Program razvoja podeželja:

https://skp.si/