Meni
Košarica

BUSINESS NET JERUZALEM SLOVENIJA

Naziv operacije:

Mreža za dvig tržne prepoznavnosti in vzajemnega trženja lokalnega gospodarstva BUSINESS NET JERUZALEM SLOVENIJA

 

Akronim operacije:

BUSINESS NET JERUZALEM SLOVENIJA

 

Namen operacije:

Razvoj in rast gospodarstva mora graditi na trdnih temeljih, se pravi od spodaj navzgor. Namen operacije je vzpostaviti mrežo družb/podjetnikov za skupen nastop na trgu, oblikovati prepričljivo tržno zgodbo posameznih družb/akterjev in jih povezati v učinkovit načrt tržnega komuniciranja.  Mreža bo vključevala 2 panožni partnerstvi (skupini podjetij z dejavnostmi, ki so komplementarne) za vzajemni marketing in inovativen nastop na trgu. Največ prihodkov na območju UE Ormož ustvarijo predelovalne dejavnosti, dočim ima trgovina in vzdrževanje motornih vozil ter kmetijstvo izgubo, čeprav so tukaj izredne naravne danosti in surovine za predelavo, pestra in dobro ohranjena naravna in kulturna krajina daje priložnost v razvoju butičnega turizma. Namen operacije je tudi spremeniti neugodne demografske trende in v regiji ustvarjati poslovne priložnosti za mlade in druge poslovne, storitvene dejavnosti.

 

Glavne aktivnosti operacije:

FAZA 1:

 • 1 Vzpostavljena mreža za vzajemni marketing in skupen nastop na trgu, vključenih 13 družb v proces izboljšanja tržnega nastopa.
 • Oblikovani 2 panožni partnerstvi za izmenjavo strank in cobranding
 • Izvedena 2 podjetniško tržna dneva
 • Izvedenih 5 podjetniških delavnic za delavnice mlade, vključenih 80 srednješolcev in mladih.
 • 1 skupna mrežniška delavnica
 • Predstavljanje na 2ih dogodkih
 • Izdelan načrt tržnega komuniciranja za  podjetja in rabe digitalnih orodij, izvedene podjetniške dela podjetniških delavnic
 • 1 skupna spletna stran mreže  in 1 spletna stran s spletno trgovino z izdelki članov

 

FAZA 2:

 • Izdelan načrt tržnega komuniciranja za 7 podjetij in rabe digitalnih orodij, izvedenih 7 podjetniških delavnic
 • 1 skupna mrežniška delavnica
 • Predstavljanje na 3 dogodkih
 • Razvoj 3 produktov cobrandinga – povezovanja ponudbe znotraj mreže
 • 1 izveden podjetniški natečaj za mlade in izveden zaključni dogodek

 

Cilji operacije:

 1. Povezovanje lokalnih podjetnikov za skupen nastop na trgu in medsebojno priporočanje
 2. Izboljšati tržno prepoznavnost in vidnost lokalnega gospodarstva
 3. Povečanje rabe sodobnih komunikacijskih kanalov – spletnega in digitalnega marketinga
 4. Dvig prodajne uspešnosti družb ter posledično skupnih prihodkov območja
 5. Ohranitev števila delovnih mest

 

Pričakovani rezultati operacije:

Najpomembnejši rezultat projekta bo vzpostavljena mreža in 2 panožni partnerstvi za vzajemni marketing in skupen nastop na trgu. Z operacijo bomo dvignili tržno prepoznavnost in prodajno uspešnost gospodarstva na območju UE Ormož. Posledično bo to vplivalo na ustvarjanje novih delovnih mest, samozaposlitve mladih, dvig dodane vrednosti in večjo konkurenčnost posameznih družb. Povečala se bo ekonomska moč prebivalstva in kvaliteta bivanja.

 

Projektni partnerji:

Vodilni partner: OPSEN d.o.o., ostali partnerji: Območna obrtno – podjetniška zbornica Ormož, JERUZALEM SAT - OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, d.o.o.

 

Način financiranja:

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Skupna vrednost projekta:

74.873,90 EUR

 

Obdobje izvajanja:

Prva faza: 16.7.2020 - 30.9.2020

Druga faza: 1.10.2020 - 30.9.2021

 

Povezave na spletne strani:

EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si in LAS: http://www.las-ue-ormoz.si

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega regionalnega sklada