Meni
Košarica

Moja dežela Jeruzalem

Naziv operacije:

Moja bio dežela in Dežela bučnega olja za dvig konkurenčnosti kmetijstva in turistične atraktivnosti

Akronim operacije: Moja dežela Jeruzalem

Vodilni partner – prijavitelj: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, d.o.o.,
Partnerji projekta: Zvonko Pukšič, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in Opsen d.o.o.

 

Povzetek operacije:

Namen projekta:

Kmetijstvo je ena glavnih panog območja, vendar je premalo inovativnih izdelkov, sodobne opreme za predelavo, izdelkov, ki bi zagotavljali višjo dodano vrednost in boljšo kvaliteto bivanja kmeta in prebivalstva. Glede na majhnost kmetij je tukaj najprimernejše butično kmetijstvo, ki temelji na naravnih danostih in bogati kulturni dediščini območja. V turizmu, še posebej v občinah Središče ob Dravi in Sv. Tomaž primanjkuje turistične ponudbe, ni infrastrukture, ki bi zagotavljala hitrejši razvoj kmetijstva, gospodarstva in tudi kvaliteto življenja nasploh.

Skladno s tem je ključni namen operacije: povezovanje ponudbe v kmetijstvu za skupen nastop na trgu, dvig konkurenčnosti, spodbujanje nastanka delovnih mest v zelenem in kulturnem turizmu, povezanem s ponudbo lokalnega kmetijstva, izobraževanje kmetov za razvoj podjetniških kompetenc, in podjetniški mind-set, spodbujanje trajnostnega kmetijstva in ekološke pridelave, vključevanje kulturne in naravne dediščine kot dodani vrednosti k ponudbi ter uporaba sodobnih tehnologij v marketingu.


 

Cilji operacije

  1. Povezovanje ponudbe v kmetijstvu za skupen nastop na trgu, dvig konkurenčnosti s skupnim portalom za razvoj kmetijstva
  2. Vzpostaviti sodoben center za obiskovalce v Oljarni središče ob Dravi z multimedijskim doživetjem in sodobno kuhinjo
  3. Identificirati kulturno dediščino pridelave bučnega olja in oblikovati zgodbo Dežele bučnega olja
  4. Razviti programe interaktivnih in digitalnih doživetij kot inovativen turistični produkt in program za izboljšanje kvalitete življenja kmetov, prebivalcev in obiskovalcev
  5. Vzpostaviti učno ekološko kmetijo in
  6. V program izobraževanj in doživetij vključiti ranljive skupine
  7. Izvesti predavanja za kmete, kako razviti strategijo lastne kmetije
  8. Izvesti izobraževalne delavnice za šole, program »Postani oljar za en dan« in vodenje skupin
  9. Z digitalnimi kanali komuniciranja dvigniti zavedanje in povpraševanje po ekološki hrani


 

Aktivnosti

Operacija načrtuje vlaganja v opremo in v aktivnosti, ki bodo v funkciji razvoja ponudbe zelenega in kulturnega turizma. Gre za inovativen turistični produkt, ki bo povezal Mojo bio deželo – ekološke kmetije Pukšič in na novo vzpostavljeno Deželo bučnega olja v Oljarni Središče ob Dravi v skupen naziv Moja dežela. Razvil se bo program, ki bo identificiral pomembno kulturno dediščino regije povezano z bučnim oljem in temeljil na aktivnih doživetjih kmetijske regije. S spodbujanjem skupnega nastopa na trgu, izobraževanji in delavnicami se bo spodbudila višja kvaliteto bivanja za kmeta in za lokalno prebivalstvo.


 

Rezultati

Glavni rezultat operacije bo vzpostavljeno novo partnerstvo, organiziran skupen nastop na trgu, razvit nov turistični produkt v kmetijstvu v povezavi s turizmom in izveden program za dvig kvalitete življenja kmetov, prebivalstva in obiskovalcev v regiji. S tem bomo dosegli dvig vrednosti lokalnih kmetijskih izdelkov iz shem kakovosti na nivo turistične znamenitosti regije.


 

Povezave do spletnih strani:


Evropska komisija – kmetijstvo in razvoj podeželja

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl


Program razvoja podeželja

https://program-podezelja.si/sl/