Meni
Košarica

NADGRADNJA PONUDBE DJS

IZGRADNJA APARTMAJA, PROMOCIJA PROIZVODOV IN STORITEV DESTINACIJE JERUZALEM SLOVENIJA

 

 

Akronim: Nadgradnja ponudbe DJS.
Sklad: EKSRP Las UE Ormož.
Vodilni partner prijavitelj: Marko Glavinič, Vinski Vrh 6, 2275 Miklavž pri Ormožu.
Ostali Partnerji: Jeruzalem SAT - Oljarna in mešalnica Središče, d.o.o, Občina Sveti Tomaž, Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož.
Vrednost operacije z DDV: 74.885,96 EUR.
Opravičeni stroški: 58.823,53 EUR. Ostalo je DDV in neopravičeni stroški.
Vrednost sofinanciranja: 50.000,00 EUR.
Trajanje operacije: Začetek 4.1.2021 in konec 30.9.2021.
Odločba z dne, 3.2.2021.

Povzetek operacije:
Partnerstvo prijavlja operacijo na ukrep 4 JP Las UE Ormož iz EKSRP podukrep 2.1.1. 
Partnerstvo je postavilo cilje, ki so skladni z Načrtom razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož v obdobju 2019-2025.
V okviru operacije bo vodilni partner uredil apartma za potrebe turizma bruto površine 167,85m².
Koordinacijo projekta bo izvajal Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož, promocijo projekta pa Jeruzalem SAT - Oljarna in mešalnica Središče, d.o.o., in Občina Sveti Tomaž.
 

V projekt so v ključene tudi ranljive skupine: CSO Ormož, Osnovna šola Stanka Vraza in ZUDV Dornava. Operacija prispeva k uresničitvi ciljev Strategije lokalnega razvoja Las UE Ormož, in sicer:

 

 • Podpora povezovanju lokalnih dejavnikov razvoja pri skupnem razvoju proizvodov in storitev.
 • Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter aktivnosti promocije in trženja.
 • Izboljšanje pogojev za hitrejši razvoj gospodarstva, kmetijstva in ostalih dejavnosti ter dvig kakovosti življenja.
 • Spodbujanje inovativnih partnerstev na področju varovanja okolja in ohranjanja narave.
 • Spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in učenja.
   

Cilji operacije:

 

 • Varovanje kulturne dediščine.
 • Kratke dobavne verige.
 • Izboljšanje infrastrukturne opremljenosti.
 • Razvoj turizma.
 • Vključevanje ranljivih skupin.
 • Izgradnja nastanitvenih kapacitet.

 

Pričakovani rezultati operacije

 • organiziranje skupnega partnerstva za promocijo in trženje
 • Izvedba projekta s področja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ali s področja promocije in trženja doma pridelanih pridelkov in izdelkov
 • izvedba delavnic za ranljive ciljne skupine
 • izvedenih animacij in izobraževanj za turiste
 • zvedba programov za izboljšanje kvalitete življenja
 • Izvedba infrastrukturnih projektov
 • Vključevanje žensk
 • Vključevanje starejših oseb
 • Vključevanje mladih s posebnimi potrebami
 • vključevanje invalidov
 • izdelava brošur
 • nov apartma
 • Promocija Središkega bučnega olja, ki je narejeno iz lokalne surovine od okoliških pogodbenih partnerjev ter ostalih lokalnih izdelkov,
 • promocija in degustacija prleških jedi
 • vzpodbujanje kratkih dobavnih verig in ozaveščanje potrošnika o kvalitetni doma pridelani hrani,
 • manjša obremenitev okolja zaradi lokalnih pridelovalcev in kupcev
 • Povezovanje turističnih ponudnikov