Meni
Košarica

NADGRADNJA PONUDBE DJS

IZGRADNJA APARTMAJA, PROMOCIJA PROIZVODOV IN STORITEV DESTINACIJE JERUZALEM SLOVENIJA

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE O OPERACIJI

 

Naziv operacije: Izgradnja apartmaja, promocija proizvodov in storitev destinacije Jeruzalem Slovenija

Akronim: NADGRADNJA PONUDBE DJS

Vodilni partner: KMETIJA GLAVINIČ

Ostali partnerji: Jeruzalem SAT Oljarna in mešalnica Središče d.o.o., Občina Sveti Tomaž, Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož

Opis operacije: Partnerstvo prijavlja operacijo na ukrep 2.1.1.: Podpora razvoju infrastrukture in programov za izboljšanje kvalitete življenja.

Operacija je časovno opredeljena za obdobje od 04. 01. 2021 – 30. 09. 2021.

Operacija prispeva k uresničevanju ciljev strategije razvoja: Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter aktivnosti promocije in trženja; izboljšanje pogojev za hitrejši razvoj gospodarstva, kmetijstva in ostalih dejavnosti ter dvig kakovosti življenja; spodbujanje inovativnih partnerstev na področju varovanja okolja in ohranjanja narave; spodbujanje aktivnosti ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in prilagajanje na podnebne spremembe; spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in učenja; razvoj turizma.

Aktivnosti: Koordinacija projekta; promocija proizvodov in storitev; izgradnja apartmaja; delavnica za ranljive ciljne skupine; izvedba 5 animacijskih delavnic o prednostih BIO predelave; vključevanje ranljivih skupin; promocija projekta; razvoj in registracija blagovne znamke kmetije Glavinič.

Občina Sveti Tomaž bo izvedla aktivnost izdelave promocijske brošure (2000 kom), za namene promocije in trženja. Z brošuro bomo promovirali celotno območje destinacije Jeruzalem Slovenija, prav tako pa bomo k projektu prispevali na način prepoznavnosti območja destinacije ter povezovanja lokalnih ponudnikov, deležnikov projekta. S tem bomo spodbujali dodaten razvoj lokalnih produktov ter hkrati povečali trženje obstoječih produktov na tržnicah in povečali povezovanje med ponudniki.

Skupna vrednost operacije: 74.885,97 €  (vrednost upravičenih stroškov: 58.823,53 €)

Vrednost zaprošenih sredstev: 50.000,00 € (Sredstva RS: 10.000,00 € ; sredstva EKSRP: 40.000 €)