Meni
Košarica

Zaradi povečanega obsega naročil lahko pride do zamude pri dostavi. Prosimo za razumevanje.

OD POLJA DO OLJA

Naziv aktivnosti: OD POLJA DO OLJA, iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 ter  javnim razpisom za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.

 

Akronim: Od polja do olja

 

Sklad EKSRP

 

Vodilni partner: - Jeruzalem SAT Oljarna in mešalnica Središče d.o.o.

 

Ostali partnerji:

 • Franc Štuhec
 • Mlinarič Marjan
 • Horvat Ivan
 • Trstenjak Slavko
 • Kočevar Marko
 • Žinko Dušan
 • Klajnčar Božo
 • Kuharič Marija
 • Borko Aleš
 • Bauman Dušan
 • Florjanič Ana
 • Žerjav Danilo
 • Žerjav Davorin
 • Puklavec Franc
 • Rakuša Stanka

 

Trajanje operacije: 31.07.2020 do 30.08.2021

Odločba iz dne: 31.7.2018

 

Cilji operacije:

 • uvesti ter razviti nov produkt – Središko bučno olje.
 • vzpodbuditi proizvodnjo izdelkov iz bučnic kot so kruh, testenine, piškoti, namazi in marmelade, katere lahko v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetiji delajo in proizvajajo kmetovalci.
 • povečati prodajo teh izdelkov, preko prodajne in logistične podpore pa produkte z višjo dodano vrednostjo tudi ponudili trgu.
 • zagotovili trajnost projekta in delovnih mest, ki bodo z njim ustvarjena.
 • trajnostni razvoj kmetijstva, ki bo ekonomičen, učinkovit, konkurenčen, hkrati pa okolju prijazen.
 • Ohraniti želimo biotsko raznovrstnost, tipičnost kulturne krajine, zavarovati kmetijska zemljišča pred trajno spremembo namembnosti.

 

Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen:

 • lokalni pridelovalci kmetijskih proizvodov,
 • gostinci, lastniki manjših specializiranih prodajaln,
 • javni zavodi in prehrambeni obrati

 

Rezultati operacije:

 • vzpostavitev in ohranjanje  dobrega partnerskega odnosa med udeleženci,
 • pridelovalcem- partnerjem zagotoviti   ekonomsko stalnost pri odkupu   - z zagotovljenim odkupom omogočiti boljšo ekonomsko neodvisnost  in s tem ohranitev pestre strukture kmetijskih gospodarstev, ohranitev obdelanih kmetijskih zemljišč. 10 partnerjev  -pridelovalcev obdeluje kmetijska zemljišča tudi na območju NATURE 2000
 •  povečati prodajo v javnih zavodih oz. javnih prehrambenih obratih   - najmanj 5
 • povečanje prodaje preko različnih prodajnih poti ( lastna prodajalna, preko spletne strani, na sejmih, tržnica )
 • blaženje podnebnih sprememb – število članov v 30 km zračni oddaljenosti    oz.  50 km in s tem pripomoči k zmanjšanju izpustov iz toplogrednih plinov. Vsi partnerji projekta so 30 km zračne oddaljenosti.
 • zaposlitev za polovični delovni čas 1 osebe
 • promocije teh izdelkov
 • predstavitev projekta v lokalnih in drugih časopisih, radio, televizija na  drugih družabnih omrežjih na lastni spletni strani

 

Povezava:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Spletna stran Program razvoja podeželja:
https://www.program-podezelja.si/sl/