Jeruzalem  SAT Oljarna in mešalnica Središče d.o.o
Ljutomerska c 4, 2277 Središče ob Dravi

POGOJI PREVZEMA IN ODKUPA  JEČMENA 2023


Mešalnica Središče ob Dravi prevzema in odkupuje ječmen letnik 2023 v okviru pogodbeno dogovorjenih količin od KZ Ptuj, oz. od pridelovalcev.

KRITERIJI KAKOVOSTI

  • vlaga pod 14%
  • vsebnost primesi 2% ( nad 2 % odbitek po formuli)
  • kalo 1% pri odkupu
  • kalo 1,5% pri skladiščenju


CENA IN PLAČILNI POGOJI

  • Odkupna cena ječmena je 140 € / tono + DDV ali pavšal
  • pogodbena cena ječmena  142 € / tono+ ddv  ali pavšal
  • rok plačila 30 dni od obračuna

 

SKLADIŠČENJE JEČMENA


Skladiščimo le ječmen, ki bo v glavnini namenjen za proizvodnjo krmil ali drobljencev!


STROŠEK PREVZEMA JEČMENA NA SKLADIŠČENJE ZNAŠA  20 € / tono + 22% DDV PREVZETEGA ŽITA.

Strošek zajema: prevzem, tehtanje, vnos v silos, skladiščenje, izhod v rinfuzi. V ceno prevzema je zajet tudi strošek zavarovanja prevzetega žita.


Cena skladiščenja velja do konec junija 2024, nato se zaračuna skladiščenje v znesku 10€/ tono + ddv. Ta znesek se obračuna za količino, ki bo na dan 15.06.2024 na skladiščni kartici posameznika.

V kolikor imate namen odpeljati ječmen v zrnju iz silosa, je potrebno prej v celoti poravnati stroške prevzema!


Cenjene dobavitelje naprošamo, da se takoj ob dobavi ječmena odločijo ali ga bodo prodali ali skladiščili zaradi nemotenega obračunavanja prevzete količine.

Prevzem bo potekal: od 10.00 do 19.00 ure

 

Središče ob Dravi, 26.6.2023

Pogoje odkupa pripravila: Sonja Krabonja, direktorica