Gostilna Ozmec - Destinacija Jeruzalem

Cvetkovci 9e

2273 Podgorci

051-347-570

gostilnaozmec@gmail.com